An Party Gemynwer y’n Soth-West

An Randyr Soth-West Pow Saws ha Kernow a’n Party Gemynwer a vu fundys avar yn 2011. Why a yl redya notyans pryntys a’n cuntellyans fundyans y’n Steren Myttyn (Morning Star).

Yma agan randyr ow sewya an Randyr Dewnans ha Kernow ha’n Randyr West a Bow Saws kens. An Randyryow-ma a hedhas dhe obery, wosa  terryans an Party Kesunyans a Vreten Vur kens, yn 1991.

Kepar ha randyryow erel a’n Party Gemynwer, yma’n keth randyr dhyn avel an TUC; Bristol ha Kernow ha Dewnans ha Dorset ha Gloucestershire ha Glwas an Haf  ha Wiltshire. Yma dhyn gwyas bew a vranchys, hag yma agan ysyly yn formyans lafur ha formyans an weryn, ha formyans gorth-hylegyth, ha gorth-treghyans, ha Hedhas an Bresel, ha Scodhyans Cuba ha Palestyn, ha formyansow erel avonsyys.

An Branch North Dewnans a ystyn ambroforyan yn fenough yn dewysyans a’n dre ha dewysyans gwlasek, ha branchys erel a wra aga sewya, ny a wayt.

Y’n Soth-West ny yu fusyk, yma dhyn an Fer Martyrs Tolpuddle bledhennek synsys yn Haf yn Dorset. Yma’n Party Kesunyans brassa aga nyver  pup bledhen, ha ny a gomendya an Steren Myttyn dhe’n omweloryon a’n Fer.

Yma brassa ran a’n branchys y’n Randyr owth obery gans Steren Myttyn “Redya ha Scodhya” kelghow ynweth, ow cuntell mona rag an paper-newodhow hag a’n gwertha dhe guntellyansow Formyansow Lafur, hag yn stallas a’n stret.

Kernow

Yma’n Party Gemynwer owth aswon ynweth an tyller arbennek a Gernow ow myras wo’tu ha Pow Saws. Y’man Towlen agan Party, Forth Vretenek dhe Socyalyeth, notya hemma;

“An natur a wonysygeth hag a gowethas dyblans yn Kernow a dalvya expressya gans Seneth Kernow dewysys dydro, gans gallus gwyw rak gwatyans a’n pow,”

hag ynweth;

“An muvyansow wlasek yn Alban ha Kembry ha Kernow a wra contaynya ynweth rannys avonsus bras hag agledh, may sevons warbyn an polycys mentenus a monopolegyeth gapytalystek hag an stat Bretennek.”

Back to The Communist Party in the South West

Be the first to comment on "An Party Gemynwer y’n Soth-West"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*